Code xem tivi online dành cho BLogspot

Chào các bạn, Theo như yêu cầu của nhiền bạn, muốn code xem tivi online để tô điểm cho Blog của mình sinh động và phong phú hơn. Đặc ...

Chào các bạn,

Theo như yêu cầu của nhiền bạn, muốn code xem tivi online để tô điểm cho Blog của mình sinh động và phong phú hơn. Đặc biệt là code phải đơn giản dễ sử dụng ngay cả những bạn không rành về code.
Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn đoạn code xem tivi online chạy rất nhanh và rất đơn giản. Các bạn áp đưa vào blog để sử dụng nhé.

Hướng dẫn:

Bạn xác định vị trí sẽ đặt Tivi để mọi người xem. Khuyên bạn nên chọ một trang mới hoàn toàn để chứa màn hình xem tivi.

Tiếp theo bạn vào bố cục, tạo một tiện ích HTML và dán đoạn code bên dưới vào và lưu lại thế là xong.

Code: 

<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<span style="background-color: white; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;"><b>Chát box là nơi dành cho các bạn 888 và giao lưu sau ngày học tập, làm việc mệt mỏi, cũng là nơi trao đổi trực tiếp với nhau những vấn đề xã hội ...ai cũng có thể tìm thấy một chút gì đó cho riêng mình. Tuy nhiên vẫn có một số bạn lợi dụng để nhằm vào những mục đích không đúng. Để tránh tình trạng này xảy ra, các bạn cần phải tuân thủ một số</b><span style="color: blue;">&nbsp;</span><b><span style="color: red;">NỘI QUY</span></b><span style="color: blue;">&nbsp;</span><b>sau:</b></span>
<span style="background-color: white; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: blue;">1.</span><span style="color: red;">&nbsp;Không&nbsp;</span><span style="color: blue;">chữi tục , chữi thề , la bới.</span></b></span>
<b><span style="background-color: white; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: blue;">2.</span></span><span style="background-color: white; color: red; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="background-color: white; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: red;">Không&nbsp;</span><span style="color: blue;">cãi lộn, gây xích mích với bạn cùng chát.</span></span></b>
<b><span style="background-color: white; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: blue;">3.</span><span style="color: red;">&nbsp;</span></span><span style="background-color: white; color: red; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;">Không&nbsp;</span><span style="background-color: white; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: blue;">gửi các link web xxx , hoặc link có virut ...</span></span></b>
<b><span style="background-color: white; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: blue;">4.</span><span style="color: red;">&nbsp;</span></span><span style="background-color: white; color: red; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;">Nghiêm cấm&nbsp;</span><span style="background-color: white; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: blue;">mọi hành vi gây mâu thuẫn và bất đồng nội bộ như: đả kích, châm biếm, trêu ghẹo quá đà, xúc phạm nhân phẩm, quấy rối,... đối với những thành viên khác.</span></span></b>
<b><span style="background-color: white; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: blue;">5.</span><span style="color: red;">&nbsp;</span></span><span style="background-color: white; color: red; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;">Không&nbsp;</span><span style="background-color: white; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: blue;">thảo luận các vấn đề mang tính chất chính trị, tôn giáo, phân biệt vùng miền.</span></span></b>
<b><span style="font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: blue;">6.</span><span style="color: red;">&nbsp;</span></span><span style="background-color: white; color: red; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;">Nghiêm cấm&nbsp;</span><span style="background-color: white; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: blue;">sử dụng biểu tượng smiles để spam.</span></span></b>
<span style="background-color: white; font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;">
</span>
<script language="JavaScript1.2">
var message="Hãy là một người có văn hoá khi tham gia cộng đồng online bạn nhé!"
var neonbasecolor="yellow"
var neontextcolor="green"
var flashspeed=100  //in milliseconds
var n=0
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<font color="'+neonbasecolor+'">')
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>')
document.write('</font>')
}
else
document.write(message)
function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)
return crossobj
}
function neon(){
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
//eval("document.all.neonlight"+m).style.color=neonbasecolor
crossref(m).style.color=neonbasecolor
}
//cycle through and change individual letters to neon color
crossref(n).style.color=neontextcolor
if (n<message.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",1500)
return
}
}
function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()
</script>
<object height="500" id="obj_1331460513281" width="800"><param name="movie" value="http://tanchau123.chatango.com/group"/>
<param name="wmode" value="transparent"/>
<param name="AllowScriptAccess" value="always"/>
<param name="AllowNetworking" value="all"/>
<param name="AllowFullScreen" value="true"/>
<param name="flashvars" value="cid=1331460513281&b=60&f=50&l=999999&q=999999&r=100&s=1"/>
<embed id="emb_1331460513281" src="http://tanchau123.chatango.com/group" width="800" height="500" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allownetworking="all" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" flashvars="cid=1331460513281&b=60&f=50&l=999999&q=999999&r=100&s=1"></embed></object>
[ <a href="http://tanchau123.chatango.com/clonegroup?ts=1331460513281">Copy this</a> | <a href="http://chatango.com/creategroup?ts=1331460513281">Start New</a> | <a href="http://tanchau123.chatango.com/">Full Size</a> ]</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'iTV'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="iTV" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://210.245.82.6/live/&amp;file=itvw_hh&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=false&amp;controlbar=bottom&amp;" quality="high" src="http://player.longtailvideo.com/player.swf" style="height: 500px; width: 800px;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTV1'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTV1" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe false"="" frameborder="0" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtv11&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;image=http://tv.xunghe.vn/images/logo.png&amp;autostart=" style="height: 500px; width: 800px;"></iframe></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTV2'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTV2" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe false"="" frameborder="0" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtv2&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;image=http://tv.xunghe.vn/images/logo.png&amp;autostart=" style="height: 500px; width: 800px;"></iframe></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTV3'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTV3" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe border="0" false"="" frameborder="0" height="500" name="i1" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtv31&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;provider=rtmp&amp;autostart=" style="background-color: white; color: #181818; font-family: arial, tahoma, verdana; line-height: 19px;" width="800"></iframe></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTV4'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTV4" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe false"="" frameborder="0" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtv4&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;image=http://tv.xunghe.vn/images/logo.png&amp;autostart=" style="height: 500px; width: 800px;"></iframe></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTV5'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTV5" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe border="0" false"="" frameborder="0" height="500" name="i1" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtv5&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;provider=rtmp&amp;autostart=" width="800"></iframe></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTV6'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTV6" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="420" id="single1" width="560"><embed id="single1" width="560" height="420" type="application/x-shockwave-flash" src="http://tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" flashvars="file=vtv6.stream&amp;image=http://farm7.static.flickr.com/6190/6126212862_710bc55f1d_z.jpg&amp;backcolor=000000&amp;frontcolor=CCCCCC&amp;lightcolor=FFFF00&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11/live&amp;autostart=true&amp;repeat=always&amp;shuffle=true"></embed></object></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTV9'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTV9" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="420" id="single1" width="560"><embed id="single1" width="560" height="420" type="application/x-shockwave-flash" src="http://tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" flashvars="file=vtv6.stream&amp;image=http://farm7.static.flickr.com/6190/6126212862_710bc55f1d_z.jpg&amp;backcolor=000000&amp;frontcolor=CCCCCC&amp;lightcolor=FFFF00&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11/live&amp;autostart=true&amp;repeat=always&amp;shuffle=true"></embed></object></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTV Đà Nẵng'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTV Đà Nẵng" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed enablecontextmenu="0" height="500" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="mms://vtvdanang.vn/dvtv" style="background-color: white; color: #181818; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; line-height: 19px; max-width: 800px; text-align: -webkit-auto;" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2" width="800"></embed></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTC1'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTC1" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe border="0" false"="" frameborder="0" height="500" name="i1" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtc11&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;provider=rtmp&amp;autostart=" style="background-color: white; color: #181818; font-family: arial, tahoma, verdana; line-height: 19px;" width="800"></iframe></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTC2'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTC2" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe border="0" false"="" frameborder="0" height="500" name="i1" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtc21&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;provider=rtmp&amp;autostart=" width="800"></iframe></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTC3'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTC3" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe border="0" false"="" frameborder="0" height="500" name="i1" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtc31&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;provider=rtmp&amp;autostart=" style="background-color: white; color: #181818; font-family: arial, tahoma, verdana; line-height: 19px;" width="800"></iframe></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTC10'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTC10" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe border="0" false"="" frameborder="0" height="500" name="i1" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtc101&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;provider=rtmp&amp;autostart=" width="800"></iframe></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTC16'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VTC16" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe border="0" false"="" frameborder="0" height="500" name="i1" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtc161&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;provider=rtmp&amp;autostart=" width="800"></iframe></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Yan TV'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Yan TV" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars=";backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv2.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'HTV3'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="HTV3" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<div class="post-header" style="background-color: white; color: #666666; font-family: Arial, Helevtica, Verdana, san-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; margin-bottom: 12px; text-align: left;">
<div id="post-meta" style="color: #888f96; font-size: 12px;">
</div>
</div>
<div class="post-body entry-content" style="background-color: white; color: #666666; font-family: Arial, Helevtica, Verdana, san-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: left;">
<div style="text-align: center;">
<embed enablecontextmenu="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="mms://118.69.201.97/rtv" style="height: 500px; width: 800px;" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2"></embed></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'HTV7'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="HTV7" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<div class="post-header" style="background-color: white; color: #666666; font-family: Arial, Helevtica, Verdana, san-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; margin-bottom: 12px; text-align: left;">
<div id="post-meta" style="color: #888f96; font-size: 12px;">
</div>
</div>
<div class="post-body entry-content" style="background-color: white; color: #666666; font-family: Arial, Helevtica, Verdana, san-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: left;">
<div style="text-align: center;">
<iframe false"="" frameborder="0" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=htv7&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;image=http://tv.xunghe.vn/images/logo.png&amp;autostart=" style="height: 500px; width: 800px;"></iframe></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'HTV9'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="HTV9" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<div class="post-header" style="background-color: white; color: #666666; font-family: Arial, Helevtica, Verdana, san-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; margin-bottom: 12px; text-align: left;">
<div id="post-meta" style="color: #888f96; font-size: 12px;">
</div>
</div>
<div class="post-body entry-content" style="background-color: white; color: #666666; font-family: Arial, Helevtica, Verdana, san-serif; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: left;">
<div style="text-align: center;">
<iframe false"="" frameborder="0" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=htv91&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;image=http://tv.xunghe.vn/images/logo.png&amp;autostart=" style="height: 500px; width: 800px;"></iframe></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 1'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 1" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="file=sctv1.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11/live&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;stretching=exactfit" height="500px" src="http://tvonline.sctv.com.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 2'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 2" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars=";backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv2.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 3'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 3" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv3.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 4'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 4" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv4.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 5'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 5" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=true&amp;file=sctv5.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 6'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 6" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv6.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 7'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 7" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv7.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 8'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 8" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv8.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 9'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 9" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv9.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 10'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 10" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv10.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 11'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 11" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv11.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 12'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 12" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv12.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 13'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 13" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv13.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 14'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 14" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv14.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 15'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 15" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv15.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 16'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 16" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="backcolor=FFFFFF&amp;frontcolor=000000&amp;lightcolor=000000&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;file=sctv16.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11:1935/live/ " height="500px" name="sctv" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 17'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 17" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="stretching=fill&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11/live/&amp;file=sctv0.stream&amp;image=&amp;controlbar=bottom&amp;autostart=true" height="570" id="mpl" name="mpl" quality="high" src="http://www.tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; height: 570px !important; text-align: -webkit-center; width: 800px !important;" type="application/x-shockwave-flash" width="800" wmode="opaque"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'SCTV 18'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="SCTV 18" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="file=sctv18.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11/live&amp;volume=100&amp;autostart=false&amp;stretching=exactfit" height="500px" src="http://tvonline.sctv.com.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800px" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTV Cần Thơ 1'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 80px;" type="button" value="VTV Cần Thơ 1" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="420" id="single1" width="560"><embed id="single1" width="560" height="420" type="application/x-shockwave-flash" src="http://tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" flashvars="file=vtv6.stream&amp;image=http://farm7.static.flickr.com/6190/6126212862_710bc55f1d_z.jpg&amp;backcolor=000000&amp;frontcolor=CCCCCC&amp;lightcolor=FFFF00&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11/live&amp;autostart=true&amp;repeat=always&amp;shuffle=true"></embed></object></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VTV Cần Thơ 2'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 80px;" type="button" value="VTV Cần Thơ 2" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="file=livestream&amp;backcolor=000000&amp;frontcolor=CCCCCC&amp;lightcolor=FFFF00&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;streamer=rtmp://113.161.204.168:1935/live/&amp;autostart=false&amp;repeat=always&amp;shuffle=true" height="500" id="single2" name="single2" src="http://megafullvn.com/media/@player.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="800" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Bình Dương 2'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 80px;" type="button" value="Bình Dương 2" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://202.43.109.147/live/&amp;file=btv1.stream&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=false&amp;controlbar=bottom&amp;image=images/logo.png&amp;logo=logo.png&amp;skin=long.swf&amp;abouttext=Truyen Hinh Xu Nghe&amp;aboutlink=http://tv.xunghe.vn" quality="high" src="player.swf" style="height: 500px; width: 800px;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Hà Nội 1'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Hà Nội 1" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe border="0" false"="" frameborder="0" height="500" name="i1" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=hanoi11&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20:1935/live&amp;provider=rtmp&amp;autostart=" width="800"></iframe></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Hà Nội 2'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Hà Nội 2" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed align="middle" autostart="false" fullscreen="full" height="500" hspace="0" kioskmode="False" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" scale="aspect" showcontrols="1" showdisplay="0" showstatusbar="1" src="mms://123.30.191.62/htv2" type="application/x-mplayer2" width="800" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'THVL1'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="THVL1" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://123.30.108.77/live/THVL1/&amp;file=THVL1&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=false&amp;controlbar=bottom&amp;skin=http://tnvn.gov.vn/Images/modieus.swf&amp;abouttext=Tivi24h.Com - Truyen Hinh Online&amp;aboutlink=http://Tivi24h.com" quality="high" src="http://tnvn.gov.vn/Images/player.swf" style="height: 500px; width: 800px;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'THVL2'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="THVL2" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://123.30.108.77/live/THVL2/&amp;file=THVL2&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=false&amp;controlbar=bottom&amp;skin=http://tnvn.gov.vn/Images/modieus.swf&amp;abouttext=Tivi24h.Com - Truyen Hinh Online&amp;aboutlink=http://Tivi24h.com" quality="high" src="http://tnvn.gov.vn/Images/player.swf" style="height: 500px; width: 800px;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Đồng Nai 1'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Đồng Nai 1" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://123.30.107.3:1935/live/dn1&amp;file=livestream&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=false&amp;controlbar=bottom&amp;skin=http://tnvn.gov.vn/Images/modieus.swf&amp;abouttext=Tivi24h.Com - Truyen Hinh Online&amp;aboutlink=http://Tivi24h.com" quality="high" src="http://tnvn.gov.vn/Images/player.swf" style="height: 500px; width: 800px;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Đồng Nai 2'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Đồng Nai 2" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://123.30.107.3:1935/live/dn2&amp;file=livestream&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=false&amp;controlbar=bottom&amp;skin=http://tnvn.gov.vn/Images/modieus.swf&amp;abouttext=Tivi24h.Com - Xem Tivi Online&amp;aboutlink=http://Tivi24h.com" quality="high" src="http://tnvn.gov.vn/Images/player.swf" style="height: 500px; width: 800px;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Tiền Giang'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Tiền Giang" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed &nbsp;="" enablecontextmenu="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="mms://118.69.201.97/rtv" style="height: 500px; width: 800px;" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Thừa Thiên Huế'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 90px;" type="button" value="Thừa Thiên Huế" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" autostart="false" flashvars="file=trt&amp;streamer=rtmp://118.69.176.149/live/&amp;type=rtmp&amp;type=rtmp&amp;image=http://4.bp.blogspot.com/-w6_Y85FJzFE/Tfty-iOFe8I/AAAAAAAAAVY/afLtDChTN2Q/s1600/logotivi24h.png&amp;autostart=true" height="500" id="player2" name="player2" src="http://www.5gio.com/media/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="800"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Đắc Lắc'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Đắc Lắc" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed enablecontextmenu="0" height="500" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="mms://118.69.161.10/Push" style="background-color: white; color: #181818; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; line-height: 19px; max-width: 800px; text-align: -webkit-center;" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2" width="800"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Bình Thuận'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Bình Thuận" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed file="mms://123.30.108.114/BTVTruyenhinh" height="500" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showcontrols="1" showdisplay="0" showstatusbar="1" src="mms://123.30.108.114/BTVTruyenhinh" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2" width="800"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Sóc Trăng'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Sóc Trăng" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed enablecontextmenu="0" height="500" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="mms://115.78.3.164/TV_online" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2" width="800"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Quảng Nam'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Quảng Nam" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed enablecontextmenu="0" height="500" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="mms://113.161.6.157/qrt" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2" width="800"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Long An 34'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Long An 34" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed autostart="false" controltype="2" id="Player" name="MediaPlayer1" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" showcontrols="1" showstatusbar="1" src="mms://la34.com.vn/LA34TV%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20e354345dgdfbbfrgrfthrthteghytu67tu857%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20fghtfrh567%20fhjrfye5ytey%20b" style="height: 500px; width: 800px;" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Tuyên Quang'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Tuyên Quang" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe border="0" frameborder="0" height="500" name="I1" src="http://tuyenquangtv.vn/js/jwplayer/jwplayer.swf?file=livestream&amp;streamer=rtmpt://210.245.89.40:1935/live/&amp;type=rtmp&amp;volume=80&amp;autostart=false&amp;backcolor=000000&amp;stretching=uniform&amp;frontcolor=EEEEEE&amp;repeat=none" width="800"></iframe></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Phú Thọ'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Phú Thọ" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="500" src="http://tnvn.gov.vn/Images/player.swf?file=livestream&amp;streamer=rtmp://210.211.99.74:1935/live&amp;type=rtmp&amp;volume=80&amp;autostart=false&amp;&amp;backcolor=000000&amp;frontcolor=CCCCCC&amp;lightcolor=FFFF00&amp;screencolor=000000&amp;repeat=none" type="application/x-shockwave-flash" width="800" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Tuổi Trẻ'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Tuổi Trẻ" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed autosize="0" autostart="false" clicktoplay="1" displaysize="1" enablecontextmenu="0" enablefullscreencontrols="1" enabletracker="0" height="500" mute="0" playcount="0" pluginspage="http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/" showaudiocontrols="0" showcontrols="1" showdisplay="0" showgotobar="0" showpositioncontrols="0" showstatusbar="0" showtracker="0" src="http://media.tuoitre.com.vn/Media/PlayLists/VideoTTO.asx" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2" volume="100" width="800"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Info TV'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Info TV" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" height="500" id="player" name="player" width="800"><embed type="application/x-shockwave-flash" id="player2" name="player2" src="http://tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" width="800" height="500" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" flashvars="file=antv.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11/live&amp;image=WebMedia/mediaplayer/sctvpicture.jpg&amp;menu=false&amp;autostart=false&amp;stretching=uniform&amp;controlbar=over"></embed></object></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Đồng Tháp'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Đồng Tháp" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<object classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" height="500" id="PlayerTVDT" style="border-bottom-width: 0px; border-color: initial; border-image: initial; border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; border-style: initial; border-top-width: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; outline-color: initial; outline-style: initial; outline-width: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" type="application/x-oleobject" width="500"><embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" quality="high&quot;" src="mms://123.30.130.209/thdt" height="500" width="500" autostart="true" title="Windows Media Player"></embed></object></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'An Giang'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="An Giang" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" height="550" id="Object1" width="800"><embed src="http://atv.org.vn/player/player.swf" width="800" height="550" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="file=atv1&amp;streamer=rtmp://113.161.212.25/live/&amp;autostart=false&amp;image=/Media/Channel/129697918593851503.jpg&amp;stretching=fill&amp;smoothing=true" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Hậu Giang'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Hậu Giang" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<object align="absmiddle" classid="CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701" height="500" id="media" standby="Loading Microsoft® Windows® Media Player components..." type="application/x-oleobject" width="800"><embed width="800" height="500" autorewind="false" showdisplay="False" showstatusbar="true" showcontrols="true" autostart="false" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/MediaPlayer/" src="mms://115.78.160.29/thhg" title="Windows Media Player"></embed></object></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'ANTV'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="ANTV" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" height="500" id="player" name="player" width="800"><embed type="application/x-shockwave-flash" id="player2" name="player2" src="http://tv24.vn/WebMedia/mediaplayer/vplayer.swf" width="800" height="500" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" flashvars="file=antv.stream&amp;streamer=rtmp://112.197.2.11/live&amp;image=WebMedia/mediaplayer/sctvpicture.jpg&amp;menu=false&amp;autostart=false&amp;stretching=uniform&amp;controlbar=over"></embed></object></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'ESPN'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="ESPN" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<a href="http://tanchau123.blogspot.com/2012/03/kenh-espn-brazil.html">Click vào đây để xem trực tiếp</a>
<embed enablecontextmenu="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="mms://a3.v20473a.c20473.g.vc.akamaistream.net/7/3/20473/v0001/espn.download.akamai.com/20473/t_assets/20070217/4657511c3b57e3dc733def3701a3d94f38e6f132.wmv?s=espn360%26c=Racing" style="height: 500px; width: 800px;" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Just TV'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Just TV" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<object classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=,5,1,52,701" height="500" id="MediaPlayer" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." style="background-color: #402b3c; color: #4e474d; font-family: Arial, Verdana; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: justify;" type="application/x-oleobject" width="800"><div style="text-align: center; ">
</div>
<div style="text-align: center; ">
</div>
<div style="text-align: center; ">
<embed class=" __noscriptObjectPatchMe__" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="mms://208.109.239.158/Fazoko" name="MediaPlayer" height="500" width="800" title="Windows Media Player"></embed></div>
</object></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Euro Sport'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Euro Sport" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed enablecontextmenu="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="mms://a1439.l3192233438.c31922.g.lm.akamaistream.net/D/1439/31922/v0001/reflector:33438" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; height: 500px; text-align: -webkit-center; width: 800px;" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Arirang'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Arirang" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed enablecontextmenu="0" height="500" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="http://www.arirang.co.kr/Player/live_world.asx" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2" width="800"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Anime'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Anime" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<a href="http://tanchau123.blogspot.com/2012/03/kenh-hoat-hinh-nhat-anime.html">Click vào đây để xem</a></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Smile TV'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Smile TV" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed enablecontextmenu="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="http://media.tbn.org/wmedia-live/tbn/10200/300_tbn-the_smile_of_a_child_051222.asx" style="height: 500px; width: 800px;" title="Ẩn trình cắm này" type="application/x-mplayer2"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'BBC News'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="BBC News" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<iframe align="middle" autostart="false" frameborder="no" height="500" id="player" scrolling="no" src="http://dai.ly/hLITuG" style="background-color: white; color: #181818; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; line-height: 19px; text-align: -webkit-auto;" width="800"></iframe></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Fashion TV'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="Fashion TV" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed animationatstart="1" autosize="0" autostart="false" displaysize="false" height="500" name="MediaPlayer" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showaudiocontrols="1" showcontrols="1" showpositioncontrols="1" showstatusbar="1" src="http://mfile.akamai.com/6313/asf/vs.download.akamai.com/6313/fall_2001/fashion_show_300.asx" style="background-color: white; color: #181818; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 13px; line-height: 19px; max-width: 800px;" title="Windows Media Player" transparentatstart="1" type="application/x-mplayer2" width="800" windowlessvideo="true" wmode="transparent"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VOV'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VOV" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://123.30.50.46:8080/live&amp;file=vovvideo.flv&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=false&amp;controlbar=bottom&amp;skin=http://tnvn.gov.vn/Images/modieus.swf" quality="high" src="http://tnvn.gov.vn/Images/player.swf" style="height: 500px; width: 800px;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VOV GT'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VOV GT" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" false"="" flashvars="&amp;file=vovgtsg.flv&amp;streamer=rtmp://123.30.50.46:8080/live&amp;skin=http://tnvn.gov.vn/images/modieus.swf&amp;autostart=" height="500" id="mpl" name="mpl" quality="high" src="http://tnvn.gov.vn/images/player.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: verdana, arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;" type="application/x-shockwave-flash" width="800"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VOH-AM'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VOH-AM" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed enablecontextmenu="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="mms://221.132.37.15/am" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; height: 500px; text-align: center; width: 800px;" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VOH-FM'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VOH-FM" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed enablecontextmenu="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="mms://221.132.37.15/fm" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; height: 500px; text-align: center; width: 800px;" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2"></embed></div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px 0px 0px 0px;">
<div class="smallfont" style="margin-bottom: 0px;">
<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'VOV News'; }" style="font-size: 10px; margin: 0px; padding: 0px; width: 70px;" type="button" value="VOV News" />
<div style="border: 0px inset; margin: 0px; padding: 0px;">
<div style="display: none;">
<embed enablecontextmenu="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" showstatusbar="1" src="http://www.voanews.com/wm/voa/eap/viet/VIETNAMESE.asx" style="height: 500px; width: 800px;" title="Windows Media Player" type="application/x-mplayer2"></embed></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

----------------Hotline: 0917 319 739  - 0938 919 739------------- 

COMMENTS

BLOGGER: 1

Name

Banner,2,Code,8,CSS,2,DNS cho Blogger,6,Favicon,1,HTML,6,JavaScript,2,Kiếm tiền với Youtube,1,Labels,1,Mật khẩu cho bài đăng,1,Nhãn,1,Search Google,1,Template Blogger,1,theme blogger,1,Thủ thuật Blogger,45,Thủ thuật Youtube,2,Tiệc ích Password,3,Tiện ích,9,Tiện ích bài viết liên quan,2,Trang,1,Wifi,1,Xóa bản quyền,1,
ltr
item
Khám Phá Blogger: Code xem tivi online dành cho BLogspot
Code xem tivi online dành cho BLogspot
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtDP5XAA0MzpRQFe_eStdW54s_-4GHUxcv0sOGattclvGRoyv2hO1i4Q6OQL_3Og_McOl6_njp315oB1aoJVbdNIw0VhfGePFbhEbf0iNzpQ220taE4CfgUt6KbPpMgYmC8tDIvl9VBsao/s320/XemTivionline.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtDP5XAA0MzpRQFe_eStdW54s_-4GHUxcv0sOGattclvGRoyv2hO1i4Q6OQL_3Og_McOl6_njp315oB1aoJVbdNIw0VhfGePFbhEbf0iNzpQ220taE4CfgUt6KbPpMgYmC8tDIvl9VBsao/s72-c/XemTivionline.png
Khám Phá Blogger
https://blogger.affimart.com/2013/12/code-xem-tivi-online-danh-cho-blogspot.html
https://blogger.affimart.com/
http://blogger.affimart.com/
http://blogger.affimart.com/2013/12/code-xem-tivi-online-danh-cho-blogspot.html
true
4203661997903332293
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy